TURVALLISUUSASIAKIRJA

TANSSISTUDIO TUIRE SAIRAN FYYSISTÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVA TURVALLISUUSASIAKIRJA
2023

SISÄLLYSLUETTELO
1 YRITYKSEN TOIMINNAN KUVAUS
2 YRITYKSEN VASTUUHENKILÖ
3 TOIMINTATAVAT
    3.1 Asiakaspalvelut
    3.2 Ohjaajan osaaminen
    3.3 Ensiaputaidot
4 OSALLISTUJAT JA OHJEISTUS
5 SUORITUSPAIKAT
    5.1 Rakennukset, reitit, yms
    5.2 Paloturvallisuus
6 VÄLINEISTÖ JA SEN HUOLTO
7 TOIMINTAOHJEET ONNETTOMUUS- JA VAHINKOTILANTEISSA
8 TOIMINTA TAPAHTUMAN TAI ONNETTOMUUDEN JÄLKEEN
9 TOIMIJAN OHJEISTUS JA PÄIVITYS
10 VAKUUTUKSET
    10.1 Osallistujan vakuutus
    10.2 Yrityksen vakuutukset

1 YRITYKSEN TOIMINNAN KUVAUS

Tanssistudio Tuire Saira tarjoaa ryhmäliikuntaa Turun seudun alueella. Tunteja on aikuisille ja yhteistyökumppaneiden (paikalliset urheiluseurat) harrastajille. Tanssistudion pääpaino aikuisryhmien ohjauksessa on kuntoliikunta. Muuta tarjontaa aikuisryhmille on kehonhuolto tuntina rentouttava venyttely. Tunneista ja niitä koskevista muutoksista tiedotetaan pääsääntöisesti yrityksen nettisivulla, somessa ja Tanssistudion ilmoitustaululla.
Tanssistudiolla on oma visio, missio ja arvot.

2 YRITYKSEN VASTUUHENKILÖ

Tanssistudion vastuuhenkilö on yrittäjä itse, joka vastaa siitä, että yrityksellä on turvallisuussuunnitelma. Suunnitelman tavoitteena on ennaltaehkäistä ongelmia sekä ohjeistaa toimintaa tapahtuneen häiriön tai onnettomuuden jälkeen mahdollisimman nopeasti ja hallitusti tilanteeseen, jossa yrityksen toiminta jatkuu normaalilla tavalla kuin ennen tapahtumaa. Yrittäjä päivittää turvallisuussuunnitelmaa tarpeen mukaan sekä huolehtii siitä, että yrityksen toiminta on turvallisuussuunnitelman mukaista. Turvallisuussuunnitelma on laadittu kattamaan kaikki yrityksen palvelut. Yrittäjä huolehtii että on riittävä määrä ensiapuvälineitä(laastarit, teipit, haavalaput, tukiside, sakset, kylmäpakkauksia). Ensiapuvälineet ovat nopeasti saatavilla liikuntasalin kaapissa. Tuntien alussa ohjaaja merkitsee tuntilistaan asiakkaan läsnäolon.

3 TOIMINTATAVAT

3.1 Asiakaspalvelut

Tanssistudio Tuire Saira tarjoaa liikuntapalveluita. Tanssistudiolla on liikuntatarjontaa aikuisille ja paikallisten yhteistyökumppaneiden(urheiluseurat)kanssa baletinopetusta kouluikäisille lapsille ja aikuisille. Liikuntatunnit pidetään pääsääntöisesti Tanssistudion omalla salilla osoitteessa Liikuntakeskus Alfa, Raunistulantie 15 B.

3.2 Ohjaajan osaaminen

Ohjaajalla on liikunta-alan koulutus alan ammattikouluissa. Ohjaaja kouluttaa itseään säännöllisesti alan ammattilaisille suunnatuilla intesiivikursseilla.

3.3 Ensiaputaidot

Ohjaaja ilmoittautuu mukaan ensiapukoulutukseen päivittääkseen ensiapukoulutuksensa ja taitonsa. Ohjaaja kannustaa itseään ylläpitämään ensiaputaitojaan kertaamalla oppejaan. Ohjaajaa ja asiakkaita varten on tehty ensiapuohje (tavallisimpia ensiaputilanteita tunneilla), joka löytyy Tanssistudion ilmoitustaululta.

4 OSALLISTUJAT JA OHJEISTUS

Tunnille osallistujalla on mahdollisuus saada tietoa mm. nettisivuilta ja yhteistyökumppaneilta siitä, millainen tunti on kyseessä, kuinka kauan tunti kestää ja minkä kuntoisille ihmisille tunti on tarkoitettu. Osallistuja tietää kuka ohjaa tunnin. Osallistuja tietää, mitä osallistuminen maksaa ja mitä maksu sisältää. Osallistujia ohjeistetaan liikutavarusteisiin liittyvissä asioissa. Tanssistudiolla noudatetaan Tanssistudion omia sääntöjä. Ohjaajalla on tunneilla mukana matkapuhelin, jotta hän voi soittaa hätänumeroon. Ohjaaja tietää viisi poistumistietä sekä ovet, joista pääsee ulos ilman avainta sekä alkusammutusvälineiden paikan. Ohjaaja on ohjeistanut/näyttänyt kaikille ryhmille myös rakennuksen varauloskäytävät. Tunneilla tupakan ja alkoholin käyttö on kielletty. Ohjaaja järjestää tunnin toiminnan niin selkeästi, että kaikki tietävät mitä tehdä, mihin suuntaan liikkua ja milloin on oma suoritusvuoro. Ohjaaja kertoo ohjeet kuuluvalla puheäänellä ja näyttää mallia selkeästi. Ohjaaja huolehtii hyvästä verryttelystä, huomioi osallistujien vireystason, ryhmän koon (asiakkaiden lukumäärä/h) ja liikkujan vaatiman tilan. Ohjaaja ei jätä ryhmää ilman valvontaa. Ohjaaja ohjeistaa ryhmiä siirtymisessä saliin ja tunnin jälkeen salista pois.

5 SUORITUSPAIKAT

5.1 Rakennus, reitit, yms.

Tanssistudio Tuire Sairan toiminta tapahtuu omalla salilla seuraavassa osoitteessa:
Liikuntakeskus Alfa, Raunistulantie 15 B.
Yrityksen verkkosivuilta löytyy kulkuohjeet Tanssistudioon.

5.2 Paloturvallisuus

Ohjaaja on tarkistanut kiinteistön alkusammutusvälineiden sijainnit, poistumistiet sekä lukemaan kiinteistöä koskevan pelastussuunnitelman sekä muut mahdolliset ohjeet. Ohjaaja osaa tehdä hätäilmoituksen.
Salin ilmoitustaululla on pelastautumisohjeet, ensiapuohjeet, lasten ensiapuohjeet. Salilla, pukuhuoneissa ja käytävillä on palovaroittimet.

6 VÄLINEISTÖ JA SEN HUOLTO

Ohjaaja vastaa Tanssistudiossa olevista välineistä. Huomatessaan puutteita tai vikoja välineissä, ohjaaja poistaa turvallisuussyistä viallisen välineen.

7 TOIMINTAOHJEET ONNETTOMUUS- JA VAHINKOTILANTEISSA

Tunnilla tapahtuneissa loukkaantumis- tai sairastapauksissa toimitaan seuraavasti:
* vakavissa tapauksissa tehdään hätäilmoitus numeroon 112 ja toimitaan hätäkeskuksen ohjeiden mukaisesti
* annetaan ensiapua tarvittaessa: esim. elvytys, verenvuodon tyrehdyttäminen
* lievemmissä tapauksissa varmistetaan asiakkaan pääsy kotiin tai terveyskeskukseen esim. taksikyydillä tai toisen asiakkaan autokyydin avustuksella.

Tulipalon sattuessa
* varoitetaan ja pelastetaan
* tehdään hätäilmoitus numeroon 112 soittaen.
* tehdään alkusammutus
* rajoitetaan tulipaloa sulkemalla ovet
* tyhjennetään rakennus
* opastetaan palokuntaa

Rikos (murto, väkivalta, pommiuhka...) tapauksissa
* akuutissa tilanteessa tehdään hätäilmoitus numeroon 112
* kerrotaan rikollisen tuntomerkit
* ilmoitetaan poliisille
* tyhjennetään pommiuhkatilanteessa rakennus

Jos kyseessä on onnettomuus, jossa on mukana ympäristölle tai terveydelle vaarallisia aineita
* suojaudutaan
* katkaistaan ilmanvaihto
* kuunnellaan radiota

Jos tapahtuu sähkö-, vesi- ja lämmityskatko
* otetaan varajärjestelmät käyttöön
* tehdään tarvittavat ilmoitukset

Jos tietojärjestelmä vahingoittuu
* otetaan käyttöön varajärjestelmät

Jos kuulee yleisen vaaramerkin
* suojaudutaan sisälle
* katkaistaan ilmanvaihto
* kuunnellaan tietoja ja ohjeita radiosta
* vältetään puhelinten käyttöä

8 TOIMINTA TAPAHTUMAN TAI ONNETTOMUUDEN JÄLKEEN

Ohjaajan tulee kertoa mahdollisimman pian tapaturman tai onnettomuuden jälkeen tapahtumasta yhteistyökumppanille. Myös osallistujan omaisille ilmoitetaan välittömästi.
Tapaturmista ja "läheltä piti" -tilanteista, jotka vaativat sairaala- tai terveyskeskushoitoa, tulee tehdä ilmoitus kunnan terveysvalvontaan tai kuluttajavirastoon. Ilmoituslomakkeen voi tulostaa osoitteesta www.kuluttajavirasto.fi

9 TOIMIJAN OHJEISTUS JA PÄIVITYS

Turvallisuusohjeet löytyvät yrityksen verkkosivuilta ja ovat jokaisen luettavissa. Sivuilta löytyy myös erillinen turvallisuusohje siitä, miten toimia tunneilla.

10 VAKUUTUKSET

10.1 Osallistujien vakuutus

Tanssistudion kaikki liikuntatunneille osallistujat ovat tietoisia, että heidän on itse hankittava omat vakuutuksensa.

10.2 Yrityksen vakuutukset

Yrityksellä on palovakuutus, murto- ja ryöstövakuutus, vuotovakuutus, luonnonilmiövakuutus ja toiminnan vastuuvakuutus.
Nämä vakuutukset koskevat liiketilaa osoitteessa: Liikuntakeskus Alfa, Raunistulantie 15 B, 20300 Turku


Tanssistudio Tuire Saira    040 - 5137 024    tuire.saira@netti.fi
Liikuntakeskus Alfa    Raunistulantie 15, B-porras    20300 TURKU