Lastentanssi

Lastentanssitunneilla tutustutaan tanssin perusteisiin ja tekniikkaan erilaisten mielikuva- ja tanssiharjoitusten avulla hyödyntäen monipuolisesti sekä klassisen baletin että nykytanssin liikemateriaalia ikäkaudelle sopivassa muodossa.
Lapsi oppii hahmottamaan tilan, musiikin, rytmin ja oman kehon tuntemusta.
Tunneilla korostetaan tanssin iloa ja elämystä kannustavassa ilmapiirissä.

Satubaletti

Satubalettitunneilla (3 - 4 vuotiaat) leikitään, tanssitaan ja liikutaan monipuolisesti musiikin tahdissa ja samalla tutustutaan baletin liikemuotoon ja etsitään baletinomaista tapaa liikkua. Lapset oppivat toimimaan itsenäisesti, parin kanssa sekä ryhmässä.
Tunnit kehittävät mm. koordinaatiota, oman kehon hallintaa, tilan ja musiikin hahmottamista sekä itsensä ilmaisua.
Tunnin tavoitteena on saada lapsi innostumaan ja iloitsemaan liikkumisesta sekä luoda pohjaa myöhempiä tanssiopintoja varten kehittäen samalla koko ajan lapsen myönteistä minäkuvaa.
Satubaletissa musiikkina käytetään baletille tyypillistä klassista musiikkia sekä lasten musiikkia.
Edellytyksenä ryhmään osallistumiselle on se, että pystyy jäämään tunnille ilman vanhempaa.
Tunnille kannattaa alkuun varustautua mukavilla liikuntavaatteilla ja tossuilla tai vaikka paljain jaloin.
Satubaletti sopii kaikille baletista kiinnostuneille.

Aikuisbaletti alkeet

Tunti on tarkoitettu kaikille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta baletin harrastamisesta. Opiskelu alkaa aivan alkeista ja tunneilla opetellaan baletin tekniikkaa ja liikesanastoa.
Tunnit ovat virkistäviä ja rentouttavia ja ne ovat fyysisesti kaikkien omaksuttavissa. Löydä oma sisäinen balleriinasi ja tule mukaan kokemaan baletin lumo!
Tunnin kesto on 60 minuuttia ja tunneilla käydään kerran viikossa.

Baletti

Tunnit koostuvat tanko- ja keskilattialla suoritettavista harjoitelmista tasojen mukaisesti.
Tunneilla työstetään vartalon ja käsien oikeaa asentoa, vartalon kannatusta, jalkatekniikkaa, aukikiertoa, lihashallintaa, liikkuvuutta, koordinaatiota, musiikillista ja tanssillista ilmaisua.

Kärkitossutunti alkeet

Harjoitellaan kärkitossutekniikan alkeita. Kärkitossutunnilla voit laajentaa balettiopintojasi.
Pohjalla on oltava hyvä ja vahva baletin tekniikka sekä vartalon hallinnan täytyy olla kehittynyt ja nilkat tarpeeksi vahvat ennen kuin saa nousta tossujen kärjille. Varmista oma soveltuvuutesi opettajalta.

Kärkitossutunti jatko

Kärkitossuilla työskentely vahvistaa jalan lihaksia ja keskustan kannatusta.
Tunnille osallistuminen vaatii kärkitossutekniikan perusteiden taidot.

Jazztanssi

Jazztanssi on yksi taidetanssin perustekniikkalaji. Sille ominaista on rytmiikka, eri kehonosien irtonainen käyttö.
Tunneilla kehitetään koordinaatiokykyä ja liikedynamiikkaa. Tunnin kulku koostuu lämmittelystä, tekniikkaosuudesta, lihaskuntoharjoitelmista, liikkuvista askelsarjoista sekä tanssisarjasta kunkin tasoryhmän mukaisesti. Edistyneiden tasolla harjoitellaan piruetti- ja hyppytekniikkaa.

Kehonhuolto

Hauskaa terveysliikuntaa sekä lihaskunto- ja liikkuvuusharjoittelua.
Tunneilla huolletaan selkää, kohennetaan ryhtiä, voimistetaan lihaskuntoa sekä lisätään liikkuvuutta. Ohjataan oikeaa tapaa nostotekniikasta.
Lajin tarkoituksena on ennaltaehkäistä selkävaivoja ja huoltaa hartioita.
Tervetuloa kiinteytymään, vahvistumaan ja vetreytymään!

Steppi

Englanniksi tap dance, jossa rytmillä on suuri tekijä.
Lajia tanssitaan kengillä, joihin on kiinnitetty alumiiniset kanta- ja päkiäraudat. Kengillä naputellaan lattiaan eri lajityypillisillä tavoilla, mm. showsteppi tai rytmisteppi (vaativampi laji).
Steppitunneilla harjoitellaan myös body drumming'ia (kehorummutusta), jossa käytetään omaa kehoa eri rytmien tekemiseen yhdistettynä steppitekniikkaan.

Kuntobaletti

Klassisen baletin pohjalta suunniteltu tehokas kuntoilumuoto, jossa useilla toistoilla kohennetaan aerobista kuntoa ja samalla kehitetään liikeratoja. Harjoitukset parantavat kehon kannatusta, ryhtiä, tasapainoa sekä kehittävät voimaa ja notkeutta unohtamatta baletin siroutta ja sulavuutta. Tunti sisältää myös lattialla tehtävän tehokkaan lihashuolto-osuuden. Tunti sopii kaikentasoisille.

Venyttely

Työstetään kehon eri lihasryhmiä tanssijan näkökulmasta katsottuna.
Lisääntynyt venymiskyky merkitsee parempaa liikevalmiutta, voiman, nopeuden, kestävyyden ja taitavuuden parempaa kehittämismahdollisuutta, pienempää vammautumisalttiutta, nopeuttaa vammojen parantumista, esteettisempää liikettä, vähäisempää voimankäyttöä, helpompaa liikesuoritusta, nopeuttaa palautumista rasituksesta ja vaikuttaa edistyvästi aineenvaihduntaan ja rentouteen.

Body

Tunnilla työstetään kehon eri lihasryhmiä niitä vahvistaen käyttäen lisävastuksena kuminauhaa, nilkkapainoja ja voimatankoa. Liikesarjoissa käytettävien lisävastusten voimakkuuden voi valita itse kukin omaan kuntoonsa nähden, joten tunti sopii kaikenkuntoisille.

Tanssistudio Tuire Saira    040 - 5137 024    tuire.saira@netti.fi
Alfacenter (Barker)    Raunistulantie 25 R    20300 TURKU